Iron | Titleist | C16

Iron | Titleist | C16
Mã SP: Iron | Titleist | C16
Hãng sản xuất: Titleist
Danh mục: Iron

Giá: 8,500,000 VND

* Bắt buộc

* Bắt buộc

* Bắt buộc

8,500,000 VND

Mô tả

Chi tiết

Iron | Titleist | C16

BỘ GẬY SẮT KHỞI NGUỒN CỦA NHỮNG Ý TƯỞNG

Bộ gậy sắt C16 thời thượng và công nghệ hiện đại nhằm tạo ra những cú phát bóng cao nhất, lâu nhất và mượt nhất mà chúng tôi từng chế tạo.

Bộ gậy sắt gồm: 4-W (RH/LH)

MSRP: 8,500,000 VNĐ/cây (sắt) | 9,500,000 VNĐ/cây (cac-bon)

Số lượng có hạn

THÔNG SỐ KĨ THUẬT CỦA 718 IRON

LOFT 2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
AP1 - - 21° 24° 27° 30° 34° 38° 43° 48° 53°
AP3 - 19° 22° 25° 28° 31° 35° 39° 43° 48° -
AP2 - 21° 24° 27° 30° 34° 38° 42° 46° 50° -
T-MB 17° 20° 23° 26° 29° 33° 37° 41° 45° 50° -
CB 18° 21° 24° 27° 31° 35° 39° 43° 47° - -
MB - 21° 24° 27° 31° 35° 39° 43° 47° - -
                       
OFFSET 2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
AP1 - - 5.3mm 4.5mm 4.0mm 3.5mm 3.0mm 2.8mm 2.5mm 2.3mm 2.3mm
AP3 - 5.5mm 4.9mm 4.3mm 3.8mm 3.3mm 2.7mm 2.4mm 2.2mm 2.0mm -
AP2 - 4.1mm 3.8mm 3.5mm 3.1mm 2.8mm 2.5mm 2.2mm 1.9mm 1.6mm -
T-MB 4.3mm 4.0mm 3.5mm 3.1mm 2.8mm 2.5mm 2.3mm 2.1mm 2.0mm 1.8mm -
CB 3.8mm 3.6mm 3.3mm 3.1mm 2.8mm 2.6mm 2.3mm 2.1mm 1.9mm - -
MB - 3.2mm 3.1mm 2.9mm 2.8mm 2.5mm 2.3mm 2.0mm 1.9mm - -
                       
  2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
LIE* 59.5° 60° 61° 62° 62.5° 63° 63.5° 64° 64° 64° 64°
LENGTH* 39.5" 39" 38.5" 38" 37.5" 37" 36.5" 36" 35.75" 35.5" 35.5"

*Available irons: AP1: 4-W53AP3: 3-W48AP2: 3-W50T-MB: 2-W50CB: 2-P, and MB: 3-P.

Đánh giá

http://withonegolf.com/iron-titleist-c16.html