Iron | Titleist | CB

Iron | Titleist | CB
Mã SP: Iron | Titleist | CB
Hãng sản xuất: Titleist
Danh mục: Iron

Giá: 4,200,000 VND

* Bắt buộc

* Bắt buộc

* Bắt buộc

4,200,000 VND

Mô tả

Chi tiết

Iron | Titleist | CB

BỘ GẬY MINH CHỨNG CHO ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ LỐI CHƠI THEO GIẢI ĐẤU.

Vẻ ngoài truyền thống kết hợp công nghệ hiện đại. Bộ gậy sắt 718 tiếp tục kế thừa di sản của lối chơi đấu giải thượng đẳng "cực chất".

Bộ gậy sắt gồm: 2-P (RH/LH)

MSRP: 4,200,000 VNĐ/cây (sắt) | 4,800,000/cây (cac-bon)

THÔNG SỐ KĨ THUẬT CỦA 718 IRON

LOFT 2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
AP1 - - 21° 24° 27° 30° 34° 38° 43° 48° 53°
AP3 - 19° 22° 25° 28° 31° 35° 39° 43° 48° -
AP2 - 21° 24° 27° 30° 34° 38° 42° 46° 50° -
T-MB 17° 20° 23° 26° 29° 33° 37° 41° 45° 50° -
CB 18° 21° 24° 27° 31° 35° 39° 43° 47° - -
MB - 21° 24° 27° 31° 35° 39° 43° 47° - -
                       
OFFSET 2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
AP1 - - 5.3mm 4.5mm 4.0mm 3.5mm 3.0mm 2.8mm 2.5mm 2.3mm 2.3mm
AP3 - 5.5mm 4.9mm 4.3mm 3.8mm 3.3mm 2.7mm 2.4mm 2.2mm 2.0mm -
AP2 - 4.1mm 3.8mm 3.5mm 3.1mm 2.8mm 2.5mm 2.2mm 1.9mm 1.6mm -
T-MB 4.3mm 4.0mm 3.5mm 3.1mm 2.8mm 2.5mm 2.3mm 2.1mm 2.0mm 1.8mm -
CB 3.8mm 3.6mm 3.3mm 3.1mm 2.8mm 2.6mm 2.3mm 2.1mm 1.9mm - -
MB - 3.2mm 3.1mm 2.9mm 2.8mm 2.5mm 2.3mm 2.0mm 1.9mm - -
                       
  2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
LIE* 59.5° 60° 61° 62° 62.5° 63° 63.5° 64° 64° 64° 64°
LENGTH* 39.5" 39" 38.5" 38" 37.5" 37" 36.5" 36" 35.75" 35.5" 35.5"

*Available irons: AP1: 4-W53AP3: 3-W48AP2: 3-W50T-MB: 2-W50CB: 2-P, and MB: 3-P.

Đánh giá

http://withonegolf.com/iron-titleist-cb.html