Iron | Titleist | MB

Iron | Titleist | MB
Mã SP: Iron | Titleist | MB
Hãng sản xuất: Titleist
Danh mục: Iron

Giá: 10,600,000 VND

* Bắt buộc

* Bắt buộc

* Bắt buộc

10,600,000 VND

Mô tả

Chi tiết

Iron | Titleist | MB

BỘ GẬY TRỢ LỰC HIỆN ĐẠI CHO NHỮNG CÚ ĐÁNH CHUẨN XÁC.

Đối với những người đơn giản, không có gì thay thế được bộ gậy sắt trợ lực một mảnh. Do đó, bộ gậy sắt 718 MB là sự lựa chọn mới cho những ai khao khát vẻ ngoài truyền thống với cảm giác cầm hiện đại cho tay. Một bộ gậy trợ lực cổ điển được thiết kế cho thể thao hiện đại ngày nay.

Bộ gậy sắt gồm: 3-P (RH/LH)

 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT CỦA 718 IRON

LOFT 2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
AP1 - - 21° 24° 27° 30° 34° 38° 43° 48° 53°
AP3 - 19° 22° 25° 28° 31° 35° 39° 43° 48° -
AP2 - 21° 24° 27° 30° 34° 38° 42° 46° 50° -
T-MB 17° 20° 23° 26° 29° 33° 37° 41° 45° 50° -
CB 18° 21° 24° 27° 31° 35° 39° 43° 47° - -
MB - 21° 24° 27° 31° 35° 39° 43° 47° - -
                       
OFFSET 2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
AP1 - - 5.3mm 4.5mm 4.0mm 3.5mm 3.0mm 2.8mm 2.5mm 2.3mm 2.3mm
AP3 - 5.5mm 4.9mm 4.3mm 3.8mm 3.3mm 2.7mm 2.4mm 2.2mm 2.0mm -
AP2 - 4.1mm 3.8mm 3.5mm 3.1mm 2.8mm 2.5mm 2.2mm 1.9mm 1.6mm -
T-MB 4.3mm 4.0mm 3.5mm 3.1mm 2.8mm 2.5mm 2.3mm 2.1mm 2.0mm 1.8mm -
CB 3.8mm 3.6mm 3.3mm 3.1mm 2.8mm 2.6mm 2.3mm 2.1mm 1.9mm - -
MB - 3.2mm 3.1mm 2.9mm 2.8mm 2.5mm 2.3mm 2.0mm 1.9mm - -
                       
  2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
LIE* 59.5° 60° 61° 62° 62.5° 63° 63.5° 64° 64° 64° 64°
LENGTH* 39.5" 39" 38.5" 38" 37.5" 37" 36.5" 36" 35.75" 35.5" 35.5"

*Available irons: AP1: 4-W53AP3: 3-W48AP2: 3-W50T-MB: 2-W50CB: 2-P, and MB: 3-P.

Đánh giá

http://withonegolf.com/iron-titleist-mb.html