Bộ gậy Golf Fullset COBRA XL SPEED COMPLETE (LADY) 2020 ( 12 Gậy & Túi )

24,455,000  22,080,000 

Bộ gậy Golf COBRA XL SPEED LADY 2020 ( 12 Gậy + Túi ), Sự khởi đầu hoàn hảo cho các nữ Golfer.

Fullset gồm:

  • – Driver
  • – Fairways: 3F, 5F, 7F
  • – Hybrids: 5H
  • – Irons: 6, 7, 8, 9, PW and SW
  • – Mallet Putter

DRIVER

Model Loft Lie Standard
Length
Standard
Swing Weight
Petite
Length
Petite
Swing Weight
Stock Flex
Driver 15° 58.5° 44.50″ C7 43.50″ C1 Ladies

FAIRWAYS

Model Loft Lie Standard
Length
Standard
Swing Weight
Petite
Length
Petite
Swing Weight
Stock Flex
3 F 19° 59° 42.25″ C7 41.25″ C1 Ladies
5 F 22° 59.5° 41.75″ C7 40.75″ C1 Ladies
7 F 25° 60.0° 41.25″ C7 40.25″ C1 Ladies

HYBRIDS

Model Loft Lie Standard
Length
Standard
Swing Weight
Petite
Length
Petite
Swing Weight
Stock Flex
5H 24.0° 59.5° 37.75″ C7 36.75″ C1 Ladies

IRONS

Model Loft Lie Standard
Length
Standard
Swing Weight
Petite
Length
Petite
Swing Weight
Stock Flex
6 Iron 26° 62.0° 36.75″ C3.5 35.75″ B9.5 Ladies
7 Iron 30° 62.5° 36.25″ C3.5 35.25″ B7.5 Ladies
8 Iron 35° 63.0° 37.75″ C3.5 34.75″ B7.5 Ldies
9 Iron 40° 63.5° 35.25″ C3.5 34.25″ B7.5 Ladies
PW 45° 63.5° 35.00″ C4.5 34.00″ B8.5 Ladies
SW 55° 64.0° 34.50″ C5.5 33.50″ B8.5 Ladies

PUTTER

Model Standard
Length
Petite
Length
Mallet Putter 33.25″ 32.25″

Gọi 0765408137 để được tư vấn miễn phí  .