Driver TAYLORMADE SIM MAX 2 (2021)

16,890,000  13,600,000 

Thông số kỹ thuật:

Gậy Loft Lie Thể tích Chiều dài Swing Weight
SIM MAX 2 Driver 56º – 60º 460 cc 45.75 inch D4
SIM MAX 2 Driver 10.5º 56º – 60º 460 cc 45.75 inch D4
SIM MAX 2 Driver 12º 56º – 60º 460 cc 45.75 inch D4