Driver TAYLORMADE SIM2 MAX D (2021)

16,890,000  12,160,000 

Thông số kỹ thuật:

Gậy Loft Lie Thể tích Chiều dài Swing Weight
SIM2 MAX D Driver 56º – 60º 460 cc 45.75 inch D4
SIM2 MAX D Driver 10.5º 56º – 60º 460 cc 45.75 inch D4
SIM2 MAX D Driver 12º 56º – 60º 460 cc 45.75 inch D4