Driver XXIO X11 ( Graphite ) Navy shaft

11,540,000 

  • Thông số kĩ thuật:
LOFT LIE ANGLE HEAD VOLUME LENGTH SWING WEIGHT CLUB WEIGHT
9.5º 59º 460cc 45.75 D3 (S)   |   D2 (R) 280g
10.5º 59º 460cc 45.75 D3 (S)   |   D2 (R) 280g
11.5º 59º 460cc 45.75 D3 (S)   |   D2 (R) 280g
Xóa