FULLSET COBRA FLY XL LEFT HAND (MEN)

24,535,000 

  • LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI TỐT 

Bộ gậy bao gồm: (12 gậy và túi)

– Driver 10,5*

– Gỗ#3 15*

– Gỗ #5 19*

– Hybrid 20*

– Hybrid 23*

– Bộ gậy sắt #6-9P,S

– Putter

– Túi gậy xanh/trắng

LUB LOFT LIE ANGLE GRAPHITE LENGTH GRAPHITE SWING WEIGHT GRAPHITE FLEX RH/LH
DRIVER 10.5° 58.50’ 45.50″ D2 R LH
3W 14.5° 58.00’ 43.50″ D1 R LH
5W 18.5° 59.00° 43.00″ D1 R LH
4H 20.5° 59.00° 39.50″ D0 R LH
5H 23.5° 59.50° 38.75“ D0 R LH
6 26.0° 62.00’ 37.75″ C9 R LH
7 30.0’ 62.50° 37.25″ C9 R LH
8 35.0’ 63.00’ 36.75″ C9 R LH
9 40.0’ 63.50’ 36.25″ C9 R LH
PW 45.0’ 64.00° 36.00” D0 R LH
SW 55.0° 64.00° 35.50″ D1 R LH
BLADEPUTTER 30’ 70.00’ 34.25″ R LH