Fullset XXIO MP1200 Graphite (13 Gậy )

94,021,000 

  • LIÊN HỆ VỚI CHÚNGTÔI ĐỂ CÓ ƯU ĐÃI TỐT NHẤT
    Contact with us to get preferential price

Bộ gậy bao gồm: (13 GẬY)

🌀 Driver 10.5•: 16,900,000

🌀 3W 15•: 10,375,000

🌀 5W 18•: 10,375,000

🌀 Hybrid 4: 7,595,000

🌀 Ironset graphite 5-9PAS: 40,966,000

🌀 Putter Blade X12 34”: 7,810,000

XXIO 12 Specification:

DRIVER

     Vật liệu đầu Mặt: Titanium (Super-TIX® 51AF) Chi tiết: Ti-811 Plus

Driver XXIO MP1200 shaft

Flex Weight(g) Momen
S 41 6.4
SR 39 6.6
R 36 6.6
R2 36 6.6
Chất liệu Grip cao su độc quyền của XXIO 12 WEIGHT PLUS
(Có đường kẻ và logo ở mặt sau) <65g>

●クラブ:MADE IN JAPAN

Club #1 (Driver )
 Các lựa chọn (°) 9.5 10.5 11.5
 Thể tích(cm³) 460
 Chiều dài(inch) 45.75
 Balance D4
 Trọng lượng (g) R 282
S
SR
R
R2

WOODS

Club #3 #4 #5 #7 #9
 Loft(°) 15 16.5 18 20 23
Thể tích(cm³) 185 174 162 147 136
Chiều dài(inch) 43.25 42.75 42.25 41.75 41.25
Balance D3(S) D3(SR) D2(R) D2(R2)
Trọng lượng (g) R 281 285 290 294 298
S
SR
R
R2

●クラブ:MADE IN JAPAN

HYBRID:

Club H3 H4 H5 H6
Loft(°) 18 20 23 26
Thể tích(cm³) 129 128 126 124
Chiều dài(inch) 40.75 40.25 39.75 39.25
Balance D1(S) D1(SR) D0(R) D0(R2)
Trọng lượng (g) R 317 321 326 331
S
SR
R
R2

IRONS:

Clubs #5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW
 Loft(°) 22 25 28 32 37 42 48 56
 Chiều dài(inch) 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.75 35.75
 Balance C9(S) C9(SR) D0(S) D0(SR)
C8(R) C8(R2) C9(R) C9(R2)
 Trọng lượng(g) 351(R:#5) 362(R:#7)

PUTTER

Grip

Cover