Bộ gậy golf nữ COBRA FLY XL 12 Gậy + Túi

26,825,000  21,460,000 

  • LIÊN HỆ VỚI CHÚNGTÔI ĐỂ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI TỐT 

DRIVER

Club Loft Lie Angle Graphite Length
(STD/*Petite)
Graphite Swing
Weight (STD/*Petite)
Grahpite Flex RH/LH
Driver 12.5º 58.50º 45.50″/*43.50″ C7/*C1 Ladies RH

WOODS

Club Loft Lie Angle Graphite Length
(STD/*Petite)
Graphite Swing
Weight (STD/*Petite)
Grahpite Flex RH/LH
3 W 18.5° 59.00° 42.25″/*41.25″ C7/*C1 Ladies RH
5 W 21.5° 59.50° 41.75″/*40.75″ C7/*C1 Ladies RH
7 W 24.5° 60.00° 41.25″/*40.25″ C7/*C1 Ladies RH

HYBRID

Club Loft Lie Angle Graphite Length
(STD/*Petite)
Graphite Swing
Weight (STD/*Petite)
Grahpite Flex RH/LH
5H 23.5° 59.50° 37.75″/*36.75″ C5.5/*B9.5 Ladies RH

IRONS

Club Loft Lie Angle Graphite Length
(STD/*Petite)
Graphite Swing
Weight (STD/*Petite)
Grahpite Flex RH/LH
6 Iron 26.0° 62.00° 36.75″/*35.75″ C3.5/*B7.5 Ladies RH
7 Iron 30.0° 62.50° 36.25″/*35.25″ C3.5/*B7.5 Ladies RH
8 Iron 35.0° 63.00° 35.75″/*34.75″ C3.5/*B7.5 Ladies RH
9 Iron 40.0° 63.50° 35.25″/*34.25″ C3.5/*B7.5 Ladies RH
PW 45.0° 64.00° 35.00″/*34.00″ C4.5/*B8.5 Ladies RH
SW 55.0° 64.00° 34.50″/*33.50″ C4.5/*B8.5 Ladies RH

MALLET PUTTER

Club Loft Lie Angle Graphite Length
(STD/*Petite)
Grahpite Flex RH/LH
Mallet Putter 3.0° 70.00° 33.25″/*32.25″ Ladies RH